UTFORSKA

Kroppens intelligens

Dagligen möter Anna klienter som tar kvantsteg framåt i sin förståelse av kroppens intelligens och läkningsförmåga.

Dagligen möter Anna klienter som tar kvantsteg framåt i sin förståelse av kroppens intelligens och läkningsförmåga.

Våra kroppar är självläkande system. Genom att förstå de fysiska, emotionella, mentala och energiska aspekterna av din kropp, kan du skapa förutsättningar för optimal hälsa.

Dagligen möter Anna klienter som tar kvantsteg framåt i sin förståelse av kroppens intelligens och läkningsförmåga.

Tillåta kroppen att läka

Immunförsvaret och kroppens läkningsförmåga sänks när det är utsatt för stress. Om stressresponsen aktiveras ofta och långvarigt stängs läkningsprocessen ner, och vi blir lättare sjuka.

Googla kroppen

Kroppens intelligens överträffar kapaciteten hos världens alla datorer. Din kropp skickar dig ständigt information som du kanske inte alltid lyssnar på. Det kan vara skarp smärta eller subtila meddelanden. Minsta förnimmelse och all information är en del av pusslet. Du kan lära dig att få tillgång till denna information, öka din medvetenhet, välmående och förbättra din hälsa.

Fysiskt /

Fysiskt /

Din kropp är ditt tempel. Den borde vara din bästa vän, din fristad och din största fysiska resurs. Om du på djupet lyssnar på kroppen kommer du att upptäcka att den ständigt skickar dig information.

Mentalt /

Mentalt /

Tankeförmågan är en stor tillgång. Men i stora delar av världen är tanken och intellektet prioriterat, på bekostnad av våra kroppar, våra känslor och vår egen inre visdom. Forskning visar att vårt sätt att tänka påverkar ut hälsa.

Känslomässigt /

Känslomässigt /

Forskning visar att oro, ensamhet, skuldkänslor, negativa tankar, stress och rädsla skadar kroppen. Negativa känslor kan manifesteras som smärta och sjukdom, och när vi undertrycker känslor blir vi ofullständiga.

Energetiskt /

Energetiskt /

Vårt fysiska välbefinnande påverkas i hög grad av energin i vår inre och yttre miljö. Att bli medveten om energetiska blockeringar och hur man kan lösa dem är bra för oss.