LEDARSKAP UTIFRÅN KROPPENS INTELLIGENS

Skräddarsydda projekt

Ohälsan ökar i samhället, sjukvården står på bristningsgränsen, med personal som själva blir sjuka av den arbetsrelaterade stressen. Utbrändhet, arbetsrelaterad stress och livsstilsrelaterade sjukdomar är samhällsepidemier. Vi kan ändra statistiken. Det finns enkla sätt att hålla kroppen frisk.

Ohälsan ökar i samhället, sjukvården står på bristningsgränsen, med personal som själva blir sjuka av den arbetsrelaterade stressen. Utbrändhet, arbetsrelaterad stress och livsstilsrelaterade sjukdomar är samhällsepidemier. Vi kan ändra statistiken. Det finns enkla sätt att hålla kroppen frisk.

Anna arbetar i olika sammanhang med att utveckla ledarskap på individ- och gruppnivå genom kroppens intelligens. Rörelse, emotionell intelligens, vibrationer och energi skapar en förändring i kropp och själ.

Anpassat till specifika förutsättningar och behov, guidar Anna sina klienter till ökad medvetenhet och kroppskännedom. Resultatet är ett starkt inre ledarskap som tillämpas till det privata livet såväl som yrkeslivet och organisationerna som de leder.

 

Anna har en unik förmåga att beskriva kroppens komplexa system på ett enkelt sätt. Subtilt, kärleksfullt och omhändertagande skapar hon utrymme för tillväxt och utveckling.

Det finns ingen mall för hennes skräddarsydda projekt och samarbeten, men nyckelingredienserna är är rörelse, rytm, natur och glädje.